top of page

อาการต้องสงสัย โรคหัวใจ

01

เจ็บแน่นหน้าอก


มีอาการเจ็บแน่นบริเวณหน้าอกข้างซ้าย หรือทั้ง 2 ด้าน บางรายอาจมีอาการเจ็บร้าวไปถึงแขนซ้าย หรือแขนทั้ง 2 ข้าง หรือเจ็บแน่นหน้าอกเวลาเคลื่อนไหวร่างกายที่ต้องใช้กำลังมาก หรือขณะออกกำลังกาย เช่น การเดินขึ้นบันได โดยอาการดังกล่าวจะดีขึ้นหลังหยุดออกกำลัง

02

เหนื่อยหอบ

 

รู้สึกหอบ หรือเหนื่อยง่ายมากกว่าปกติ รู้สึกบ้านหมุน หน้ามืดคล้ายจะเป็นลม สายตาพร่าเบลอ โดยอาการจะเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะหนึ่งแล้วจะหายไปเอง

03

ใจสั่น หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ

 

โดยปกติแล้วอัตราการเต้นของหัวใจคนเราจะมีความสม่ำเสมอ อยู่ที่ประมาณ 60-100 ครั้ง/นาที แต่ในผู้ที่มีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ อัตราการเต้นของหัวใจก็พุ่งไปถึง 150-250 ครั้ง/นาที

04

อาการเหมือนจะวูบ  เป็นลมหมดสติ

 

เนื่องจากจังหวะการเต้นของหัวใจไม่ได้อยู่ในระดับที่สม่ำเสมอ เนื่องจากเซลล์ที่ให้จังหวะไฟฟ้าภายในหัวใจเสื่อมสภาพ ทำให้การเต้นของหัวใจช้าลงและส่งเลือดไปเลี้ยงที่สมองได้ไม่เพียงพอ เป็นเหตุให้รู้สึกวูบ เหมือนจะเป็นลมหมดสติไปชั่วคราวได้

05

ขาบวม

 

เนื่องจากหัวใจด้านขวาทำงานลดลง เลือดจึงไหลจากขาไปที่หัวใจได้ไม่สะดวกจนทำให้เกิดเลือดค้างอยู่บริเวณขา ทำให้ขา หรือเท้าบวม โดยเนื้อจะมีลักษณะบุ๋มตามนิ้วที่กดลงไป

Image by jesse orrico

จะรู้หรือจะตรวจยืนยันได้อย่างไรว่าเป็นโรคหัวใจใช่หรือไม่

แพทย์จะทำการซักประวัติอาการเจ็บป่วยต่างๆ รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ของผู้ป่วย จากนั้นจะทำการตรวจร่างกายทั่วไปทุกระบบของร่างกาย รวมทั้งระบบหัวใจและหลอดเลือด ฟังการเต้นของหัวใจ วัดความดันโลหิต ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก และตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) และทำการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test: EST) สำหรับผู้ที่ไม่พร้อมในการวิ่งสายพาน จะเป็นการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography)

พึงระวังหากคุณมีอาการเหล่านี้และควรรีบพบแพทย์

1609_ss-2.png
bottom of page