เครือข่ายศูนย์หัวใจ ศูนย์การผ่าตัดโรคหัวใจและศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย

ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลสิรินทร
ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลสมุทรปราการ
ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลระยอง
ศูนย์การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด Cardiothoracic Surgeries

 

เป็นการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด  โดยการผ่าตัด ในกรณีที่ทำการขยายพลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนแล้วไม่ได้ผล หรือ เส้นเลือดตีบหลายเส้นพร้อมๆกัน  ซึ่งเป็นการผ่าตัดใหญ่ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และทีมงานที่ได้รับการฝึกฝนมาโดยเฉพาะ   ได้แก่ 

  • การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CABG : CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING)

  • การผ่าตัดหัวใจโดยไม่ใช้ปอดและหัวใจเทียม (OFF-PUMP CABG)

  • การผ่าตัดโดยใช้หลอดเลือดแดง (ALL ARTERIAL CONDUITS) และหลีกเลี่ยงการใช้หลอดเลือดดำที่ขา

  • การผ่าตัดที่มีแผลขนาดเล็ก และไม่มีแผลที่ขา (SMALL INCISION)

  • การรักษาหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองและฉีกขาดโดยการผ่าตัดและดามด้วยขดลวด

  • การจี้ไฟฟ้าหัวใจ (Radiofrequency Ablation)  ใช้วิธีการโดยใส่สายสวนพิเศษเข้าไปในหัวใจและวางในตำแหน่งที่เป็นจุดกำเนิดคลื่นไฟฟ้าที่ผิดปกติ ต่อจากนั้นจะส่งคลื่นวิทยุเพื่อสร้างความร้อนผ่านทางสายสวนพิเศษเพื่อไปทำลายจุดกำเนิดที่ผิดปกตินั้นๆ อุปกรณ์เหล่านี้จะต่อกับระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรับและแปลงสัญญาณไฟฟ้าเหล่านี้ แพทย์จะประเมินการนำสัญญาณไฟฟ้าในหัวใจ การรักษาด้วยวิธีนี้อาจใช้ร่วมกับการรักษาวิธีอื่นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการรักษาสูงสุด โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 4 - 6 ชั่วโมง

ศูนย์การพักฟื้นผู้ป่วยโรคหัวใจ
Cardiac Care Unit & Rehabilitation Center

 

หออภิบาลผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและห้องพักผู้ป่วยโรคหัวใจที่ดูแลโดยพยาบาลเฉพาะทางโรคหัวใจ รวมถึงศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหัวใจ

  • หออภิบาลผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ  (CCU) ให้การดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหัวใจ  โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่อาการหนัก ซึ่งต้องได้รับการดูแลจากทางแพทย์และพยาบาลอย่างใกล้ชิด รวมทั้งต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือพิเศษในการติดตามอาการและรักษาผู้ป่วย โดยมีแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางหัวใจ ให้การดูแลผู้ป่วยประจำตลอด 24 ชั่วโมง

  • หอผู้ป่วยโรคหัวใจ (Cardio Ward) ห้องพักฟื้นสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจ ภายในห้องขนาดใหญ่ แบ่งเป็นส่วนของผู้ป่วยและส่วนของญาติที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทุกชนิด สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ ที่ต้องการพักฟื้นและความสะดวกสบายให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่ที่บ้าน

  • ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหัวใจ  (Cardiac Rehabilitation Center) หน่วยงานที่ดูแล  ฟื้นฟู สุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมของระบบหัวใจ ระบบการหายใจ และ การไหลเวียนโลหิต  ฝึกการหายใจ  ฝึกการออกกำลังกาย  เพื่อให้มั่นใจว่า  หลังผ่าตัดและฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจแล้ว  ผู้ป่วยจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ 

 
LINE_SOCIAL_Circle.png