top of page

ศูนย์รักษาโรคหัวใจเต้นผิดปกติ
Cardiac Arrythmia Center 

med_doctor.jpg

ศูนย์รักษาโรคหัวใจเต้นผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์มาตรฐาน JCI ประเทศสหรัฐอเมริกา นวัตกรรมรักษาโรคหัวใจเต้นผิดปกติด้วยการจี้ด้วยคลื่นวิทยุไม่ต้องกินยาตลอดชีวิต.ไม่ต้องเสี่ยงกับผลข้างเคียงจากยา สถิติการรักษา 200 รายต่อปี

 

นำโดย นพ.ยุทธชัย มาตระกูล อายุรแพทย์โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

และทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการดูแลผู้ป่วย

โรคหัวใจเต้นผิดปกติ

หัวใจเต้นปกติเป็นอย่างไร

ในขณะนั่งพักหัวใจจะเต้นประมาณ 60-80 ครั้งต่อนาที ในขณะเดินหัวใจจะเต้นเร็วประมาณ 80-100 ครั้งต่อนาทีและมากกว่า 100 ครั้งต่อนาทีในขณะวิ่ง

 

หัวใจเต้นผิดปกติ Cardiac Arrhythmia

คือ ภาวะที่หัวใจมีอัตราการเต้นเร็วหรือช้ากว่าปกติไม่เหมาะสมกับสภาพของร่างกายในขณะนั้น ซึ่งอาจมีจังหวะการเต้นที่ผิดปกติร่วมด้วยหัวใจเต้นผิดปกติอาจเป็นความผิดปกติในอัตราการเต้นของหัวใจ เช่น เต้นเร็วเกินไปหรือช้าเกินไป หรืออาจเป็นความผิดปกติของจังหวะการเต้นของหัวใจก็ได้

หัวใจเต้นผิดปกติมีกี่ชนิด?

หัวใจเต้นผิดปกติไม่ต่ำกว่า 10 ชนิด แต่ละชนิดจะมีกลไกลการเกิด สาเหตุการเกิด อาการ วิธีการรักษา รวมถึงการพยากรณ์โรคผิดปกติ 2 แบบใหญ่ คือ

  • หัวใจเต้นช้าผิดปกติ (Bradyarrhythmia)

  • หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ (Tachyarrhythmia)

สาเหตุของหัวใจเต้นผิดปกติ?

สาเหตุของหัวใจเต้นผิดปกติแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

  1. ความผิดปกติภายนอกหัวใจ เช่น ภาวะต่อมธัยรอยด์เป็นพิษทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดปกติ การใช้ยาลดความดันบางชนิดที่มีฤทธิ์ในการลดอัตราการเต้นของหัวใจในขนาดมากเกินไปทำให้หัวใจเต้นช้า ในกรณีที่มีสาเหตุอยู่นอกหัวใจ วิธีการรักษาจึงมุ่งเน้นไปที่การรักษาสาเหตุ

  2. ความผิดปกติที่เกิดจากหัวใจเอง แบ่งย่อยเป็น
        2.1 ความผิดปกติของไฟฟ้าหัวใจโดยที่ไม่มีความผิดปกติขอองหัวใจชนิดอื่นๆร่วมด้วย เช่น ความผิดปกติทางพันธุกรรมของไฟฟ้าหัวใจทำให้เกิดหัวใจเต้นเร็วผิดปกติชนิดรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต เช่น โรคไหลตาย (Brugada syndrome), Long QT syndrome เป็นต้น หรืออาจเป็นหัวใจเต้นเร็วผิดปกติเนื่องจากสายไฟฟ้าในหัวใจลัดวงจรชนิด Wolff-Parkinson-White syndrome การรักษาในกลุ่มนี้มุ่งไปที่การรักษาความผิดปกติของไฟฟ้าในหัวใจเท่านั้น
        2.2 ความผิดปกติของไฟฟ้าหัวใจโดยที่มีความผิดปกติของหัวใจส่วนอื่นร่วมด้วย เช่น หัวใจเต้นผิดปกติร่วมกับภาวะหัวใจล้มเหลว ภาวะหลอดเลือดหัวใจอุดตัน การรักษาในกลุ่มนี้มุ่งรักษาทั้งความผิดปกติของไฟฟ้าหัวใจร่วมกับความผิดปกติชนิดอื่นของหัวใจร่วมด้วยจึงจะได้ผลดี

อาการของผู้ที่หัวใจเต้นผิดปกติ

 ถ้าผู้ป่วยมีหัวใจเต้นช้าผิดปกติ จะมีอาการเด่นที่สำคัญ คือร่างกายได้รับเลือดไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ถ้าเป็นน้อยก็จะมีอาการเหนื่อยง่ายเวลาออกแรง ถ้าเป็นมากขึ้นก็จะมีอาการเหนื่อย แม้ในขณะพัก ถ้าเต้นช้าขั้นรุนแรงจะมีอาการหน้ามืด วูบหมดสติหรือเสียชีวิตจากหัวใจหยุดเต้น

          ในรายที่หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ จะมีอาการใจสั่น หัวใจเต้นเร็วและแรง ในผู้ป่วยสูงอายุหรือมีโรคหัวใจอ่อนกำลังอยู่เดิม อาจทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำ หัวใจล้มเหลว หมดสติหรือเสียชีวิตได้

          ในกรณีหัวใจเต้นผิดจังหวะ มักจะเกิดจากการที่มีจุดกำเนิดไฟฟ้าหัวใจนอกเหนือจากจุดกำหนดไฟฟ้าปกติของหัวใจ(SA node) ปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาเป็นครั้งคราวไม่สัมพันธ์กับกระแสไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาจาก SA node ทำให้รบกวนจังหวะการเต้นปกติของหัวใจ เกิดการเต้นผิดจังหวะเกิดขึ้น

การรักษาของผู้ที่หัวใจเต้นผิดปกติ

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นหัวใจเต้นผิดปกติมีหลายชนิดแต่ละชนิดมีวิธีการรักษาแตกต่างกันไปดังนี้

  1. หัวใจเต้นช้าผิดปกติ แก้ไขได้โดยการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ

  2. หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ

      2.1 ในกรณีที่หัวใจเต้นเร็วผิดปกติขั้นรุนแรง และสามารถทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตเฉียบพลันยังสามารถแก้ไขได้โดยการใส่เครื่องกระตุกหัวใจ

      2.2 ในกรณีที่หัวใจเต้นเร็วผิดปกติไม่รุนแรงยังสามารถรักษาด้วย

            2.2.1 การใช้ยาต้านการเต้นผิดปกติ (antiarrhythmic agent)

            2.2.2 การจี้ด้วยคลื่นวิทยุ (radiofrequency ablation)

หากท่านสงสัยหรือมีอาการหัวใจเต้นผิดปกติ

สามารถติดต่อปรึกษานัดหมายแพทย์หรือปรึกษากับทางศูนย์ผ่านไลน์ได้เลยค่ะ

bottom of page