top of page
Search

ผู้ป่วยเส้นเลือดหัวใจตีบหรือตัน ที่เสี่ยงต่อการสวนหัวใจควรทำผ่าตัดบายพาสหัวใจ (CABG)

ศูนย์ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ (Chularat 3 Cardiovascular Surgery Center)

นำทีมโดย นพ.สันติชัย กาลเนาวกุล หัวหน้าหน่วยศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก ทำผ่าตัดกว่า 200 รายต่อปี

ที่ได้การรับรองมาตรฐาน JCI จากสหรัฐอเมริกา เป็นศูนย์ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือดที่มีห้องผ่าตัดหัวใจที่เพรียบพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการผ่าตัดหัวใจและดูแลผู้ป่วยมากกว่า 500 ราย/ปี ทีมพยาบาลดูแลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ (CCU) ที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางมีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจการผ่าตัดบายพาสหัวใจ (CABG)

คือ การสร้างทางเบี่ยงให้แก่หลอดเลือดหัวใจโดยการตัดและต่อทางเดินหลอดเลือดใหม่ แพทย์จะนำบางส่วนของหลอดเลือดของตัวเองที่ยังใช้การได้ดีอยู่มาเชื่อมต่อ

ผลที่ได้คือจะมีเลือดกลับไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจมากขึ้นกว่าเดิมทำให้หัวใจทำงานดีขึ้นเหมือนได้ชีวิตใหม่คืนมาอีกครั้งสถิติการผ่าตัดเกี่ยวกับหัวใจที่ผ่านมา

จำนวนผู้ป่วยได้รับ การผ่าตัดบายพาสหัวใจ CABG หรือ การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ศูนย์การผ่าตัดบายพาสหัวใจ รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

ปี 2560 จำนวน 1,607 ราย

ปี 2561 จำนวน 1,839 ราย

ปี 2562 จำนวน 1,056 ราย (ถึงมิถุนายน 2562)29 views0 comments

Recent Posts

See All

หัวใจวาย หรือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

โดย นพ.ยุทธชัย มาตระกูล หัวใจวาย หรือ ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน เกิดจากมีการอุดตันที่หลอดเลือดหัวใจอย่างเฉียบพลันและขัดขวางการไหลของเลือดจนทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงหัวใจได้ เมื่อหัวใจขาดเลือด

หัวใจเต้นผิดจังหวะ (Cardiac arrhythmia)

โดย นพ.ยุทธชัย มาตระกูล หัวใจเต้นผิดจังหวะ (Cardiac arrhythmia) คือ ภาวะที่มีการก่อกำเนิดสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ หรือมีการนำสัญญาไฟฟ้าภายในห้องหัวใจผิดปกติ ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจเต้นเร็ว เต้นช้าหรือเต้นไ

ภาวะหัวใจโต (Cardiomegaly)

โดย พญ.ชินาภา จรูญวิกานต์ ภาวะหัวใจโต เป็นภาวะที่หัวใจมีขนาดโตมากกว่าปกติ ซึ่งสามารถวินิจฉัยได้จากภาพถ่ายเอกซเรย์ปอดสาเหตุที่ทำให้มีภาวะหัวใจโตนั้นมีได้หลายสาเหตุทั้งที่เป็นจากภาวะตามธรรมชาติ เช่น การ

Comentários


bottom of page