ศูนย์ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
Chularat 3 Cardiovascular Surgery Center

serv82_1.jpg
serv82_3.jpg
serv82_2_edited.jpg

ผู้ป่วยเส้นเลือดหัวใจตีบหรือตัน ที่เสี่ยงต่อการสวนหัวใจควรทำผ่าตัดบายพาสหัวใจ (CABG)  นำทีมโดย นพ.สันติชัย กาลเนาวกุล หัวหน้าหน่วยศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก ทำผ่าตัดกว่า 300 รายต่อปี 

 

ศูนย์ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด
โรงพยาบาลจุฬารัตน์  
(Chularat Cardiovascular Surgery Center)

เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านหัวใจ (Excellent Center) ที่ได้การรับรองมาตรฐาน JCI จากสหรัฐอเมริกา เป็นศูนย์ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือดที่มีห้องผ่าตัดหัวใจที่เพรียบพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการผ่าตัดหัวใจและดูแลผู้ป่วยมากกว่า 300 รายต่อปี  ทีมพยาบาลดูแลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ (CCU) ที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางมีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ

 

 

 

 

 

การผ่าตัดบายพาสหัวใจ (CABG)

คือ การสร้างทางเบี่ยงให้แก่หลอดเลือดหัวใจโดยการตัดและต่อทางเดินหลอดเลือดใหม่ แพทย์จะนำบางส่วนของหลอดเลือดของตัวเองที่ยังใช้การได้ดีอยู่มาเชื่อมต่อ 

 

ผลที่ได้คือจะมีเลือดกลับไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจมากขึ้นกว่าเดิมทำให้หัวใจทำงานดีขึ้นเหมือนได้ชีวิตใหม่คืนมาอีกครั้ง

LINE_SOCIAL_Circle.png